охорона праці

Навчання ОП

Тематичний план 2019р. + питанняя

Тематичний план роботи на висотіи 2019р. + вопрос

 Тематичний план роботи на вітчизняній та зарубіжній сільськогосподарської

техніці 2019р. 

Матеріали для навчання

nakaz-mon-1669-2017

pro-gromadskogo-nspektora-z-op

pro-predstavnikv-profsplok-z-pitan-ohoroni-prac

метод трактори

Наказ МНС 27-06-2006 Рекоменд щодо побудови СУОП

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці 
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
 важкості та напруженості трудового процесу»

Про дорожній рух

Про затвердження "Правил будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок" 

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти 

 Типовое положення про комісію з питань охорони праці підприємства 

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 

Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення 

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 

 Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими 
 або небезпечними умовами праці 

 Про затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних 
 випадків у навчально-виховних закладах 

ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою 

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

ПОРЯДОК функціонування добровільної пожежної охорони

Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу 
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях 
 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі 

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці 


Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних 
закладів системи Міністерства освіти України 

ПРАВИЛА проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України